InMoov

Проект за робот в човешки размери:

InMoov – open-source 3D printed life-size robot

 1. Отворен софтуер и хардуер. Какво точно е това?

 

                 1.1 Отворен софтуер.

„Софтуерът с отворен код (СОК, на английски open-source software) e софтуер, чийто изходен код е достъпен с лиценз, с който притежателят на авторските права предоставя права за обучение, промяна и разпространение на софтуера на всеки и за всякакви цели.[1] Софтуерът с отворен код може да бъде разработван и по кооперативен публичен начин. Софтуерът с отворен код е най-честият пример за разработване с отворен код и често бива сравнен с потребителско генерирано съдържание (техническо определение) или движения с отворено съдържание (законово определение). [2]

Моделът отворен код или съвместното разработване от много независими източници генерира много по-разнообразен обхват на гледна точка на дизайна и структурата на кода, отколкото разработването му само от една фирма, което позволява оцеляването му за дълъг период от време. В доклад на Standish Group (от 2008 г.) се казва, че възприемането и използването на модела на софтуер с отворен код е довело до спестявания в размер на 60 милиарда долара на година на потребителите.“

Източник: Уикипедиа.

 

 

1.2 Отворен хардуер.

Свободен хардуер е термин, който се използва за хардуер, авторите на който дават на потребителя правото да го използва, копира, изучава, променя и подобрява. Ползва се също и терминът отворен хардуер.

За да бъде свободен един хардуер, трябва да са гарантирани следните четири основни свободи на потребителя:

 • Свобода да използва хардуера за всякакви нужди. („свобода 0“)
 • Свобода да изучава начина на работа на хардуера и да го променя за собствени нужди. („свобода 1“)
 • Свобода да разпространява хардуера (изходния код и материални копия). („свобода 2“)
 • Свобода да променя хардуера и да разпространява променената версия (изходния код и материални копия). („свобода 3“)

За да бъдат осигурени свободи 1 и 3 е необходим достъп до изходния код на хардуера (принципна схема, чертежи на печатни платки и др.).

За даден хардуер казваме, че е свободен хардуер, когато потребителят получава тези четири свободи заедно с хардуера.

Източник: Уикипедиа.

 

За обобщение и наше улеснение ще наричаме с едно съвкупно определение отворения софтуер и хардуер, а именно отворен код или отворен проект.

 

2. Какво е InMoov?

InMoov е проект на френския скулптор и дизайнер Гаел Ланжвен, които е световно известен и работи за най-големите брандове през последните 25 години. Стартиран като личен проект през 2012 година InMoov  е първия отворен проект за човешка протеза. Като инкубатор на идеи и пионер в това направление  Гаел Ланжвен вдъхновява проекти като Бионико, Е-нейбъл и много, много други.

InMoov е първия 3D принтиран робот в човешки размери и с отворен код.

Той може да се размножи на всеки домашен принтер с работна площ 12x12x12cm. Вече е считан за работна платформа за университети, лаборатории и хоби ентусиасти, но най-вече за мейкъри. Концепцията е базирана на споделяне и възможността той да бъде възпроизведен на всякъде по света в безброи много проекти.

 

3. Цели на проекта.

Главната цел е да асемблираме и програмираме робота, за което са ни нужни 1208 долара, за които търсим съдействие.

Целта на проекта е основно образователна, екипа на Студентски клуб „Роботика“ към Технически университет София се стреми да създаде критична маса от студенти с желание, която да разчупи настоящата парадигма, за това колко незаинтересовани и безразлични са масата от обучаващи се в инженерните науки и не само. Вдъхновяването на бъдещите иноватори си заслужава и ние сме двигателят на този процес тук и сега. В тази скромна насока не сме единствени, екипът на  „Формула стюдънт” и екипът, който участва в „Шел еко-маратон“, се борят активно със същата задача, да разчупят летаргията и да постигнат много практически знания  и умения  за екипите си.

Нашият InMoov ще може:

 • Да изпълнява редица двигателни действия присъщи за хората.
 • Да разполага с така нареченото машинно зрение и да разпознава различни обекти.
 • Да създава триизмерно изображение на заобикалящата го среда.
 • Да се придвижва автономно.
 • Ще изпълнява взаймоотношения робот-човек, наподобяващи на човешките.

4. Галерия с реализирани InMoov отворени проекти:

 

5. Таблица с компоненти, които са ни необходими за проекта:


 

6. Спонсори:

 

6.0 Младежка Банка София:

Отделно кандидаствахме по проект към Младежка Банка София по направление:

„Поле за изява на млади хора: в подкрепа на младежки събития с културен,

образователен, забавен или състезателен характер, които да дават възможност за

развитие на талантите на младите хора.“

С цел да осигурим цялостното развитие на „InMoov – open-source 3D printed life-size robot“

 

6.1 Софтуерен университет:

Софтуерният университет ще ни осигури финансовите средства нужни за цялостното задвиждане на нашия робот.

 

6.2 SmartFabLab:

Лабораторията СмартФабЛаб ще ни помогне с всички 8500г материал за 3Д принтиране, а също и с предоставяне на самото принтиране и десетките часове , които ще отнеме.

 6.2 Какво ще получите в замяна на подкрепа?

 • Лого върху рекламните материали за “Дни на Роботиката”.
 • Лого и линк в сайта на СК “Роботика”.
 • Лого на корицата на фейсбук страницата на СК “Роботика”.
 • Лого върху сертификатите за участие в “Дни на Роботиката”.
 • Информация за фирмата в сайта на СК “Роботика”.
 • Реклама на всички състезания и събития, на които участваме заедно с робота.

 

Допълнителна интересна информация на български език можете да намерите в статията „Той, роботът„.

Официален сайт на InMoov.

Comments are closed