Проекти

 

 

 

 

Членовете на клуб „Роботика“ могат да работят в следните области:

Сензорни системи – Системи с интелигентно поведение – Мобилни роботи – Манипулационни роботи – Други теми по избор 

 

Възможни направления за работа, с цел участия на състезания са:

 • Line Follower – Конструиране на автономен мобилен робот, който следи непозната за него линия. Целта е преминаване на трасето за най-малко време и без изпускане на линията. 

 

 • Micromouse – Конструиране на автономен мобилен робот, който се движи по непознат за него лабиринт. Целта е излизане от лабиринта за най-кратко време без сблъсък с нито една стена. 

 

 • Автономни Sumo – Конструиране на автономен мобилен робот, който е в състояние да избута своя сумо опонент извън кръга на игралното поле. 

 

 • Robot Soccer – Конструиране на 5 броя автономни мобилни роботи, чиято цел е да играят футбол срещу противников отбор. Отборите инсталират собствена система за техническо зрение, която наблюдава роботите и ги управлява на полето. Изчисленията се правят от страничен компютър, като командите към роботите се предават посредством радиоканал. 

 

 • Intelligent Robot Competition – Участващите отбори трябва да конструират автономен мобилен робот/роботи, чиято цел е събиране на различни обекти от игралното поле. Обектите са 7 на брой, като има 3 типа – жълти тенис топки, червени и сини алуминиеви кутии от безалкохолни напитки, като целта на роботите е да занесат всеки различен обект на точно определено място от полето. Роботите трябва да решат дали да минат през тесен тунел с определени размери за да стигат до обектите, или да изминават по-голямо разстояние, обикаляйки тунела. 

 

 • Pole Balancing – Конструиране на балансиращ робот, чиято кинематична схема представлява обърнато махало. Целта на робота е да измине определено разстояние за определено време. 

 

 • Legged Robot Marathon – Конструиране на автономен крачещ робот, който може да се придвижва с ходене, бягане или скачане, като роботът трябва да се движи по определен терен и да не излиза от него. 

 

 • Robot Colony – Конструиране на система от 2 автономни мобилни роботи, които трябва да търсят специфично оцветени палето по игралното поле. Роботите трябва да действат съвместно и да сортират палетите по цвят, като ги носят на предварително обозначени места. 

 

 • Manufacturing Robotic Work Cell – Конструиране на роботизирана система която изпълнява един или повече производствени процеси. Производствената клетка ще включи операции, които демонстрират фундаментални и усъвършенствавани приложения на роботиката. 

 

 • Trash Hunter – Роботите се движат по игрално поле широко 2 на 2 метра и събират празни кутийки от сода. Целта е събиране на повече кутийки за по-малко време без да се излиза от очертанията на игрището. 

Comments are closed

 • Партньори:

  Технически Университет София

  Мелексис

  Сенсата Технолоджис

  Вайс Софт

  <

  Робо Лига

  Space Challеnges