Помощни материали

Запознайте се с основите на Ардуино с помоща на тези пет видеа!

 

 

1. Въвеждаща презентация – Arduino платформа

 

2. Мигане на светодиод

 

 

3. Широчинно – импулсна модулация

 

4. Получаване на информация от сензори

 

 

5. Задвижване на мотори.

Comments are closed

 • Партньори:

  Технически Университет София

  Мелексис

  Сенсата Технолоджис

  Вайс Софт

  <

  Робо Лига

  Space Challеnges