История

Клуб „Роботика” е основан 2001 г., в края на зимния семестър, в рамките на секция „Роботика” към катедра Автоматизация на електрозадвижванията, Факултет по автоматика, за да подпомага научното и професионалното развитие на членовете си, извън учебното натоварване. Организаторите се надяват да спомогнат за обединяване и обогатяване на материалната и информационната база на звена от университета, занимаващи се с роботика. Официалното учредяване на клуба, отразено и на страниците на в. „Нов технически авангард“, е на 13. май 2003 г. със съдействието на тогавашния ръководител на секция „Роботика“ към АЕЗ, ФА, проф. д-р Веселин Павлов. В събранието участват преподаватели и студенти. За председател е избран Стамен Петров, тогава докторант от ФА. Първата публична изява (10.06.03-14.06.03.) е участието на студентите от клуба в семинара „Практ-Про“ в гр. Варна.

Първото състезание с мобилни роботи, отразено в университетския вестник, се провежда в края на зимния семестър на учебната 2007-2008 г. Дисциплината Мобилни роботи за четвъртокурсниците от ФА, водена тогава от доц. д-р Владимир Заманов и хон. ас. инж. Васил Ботев, приключва със състезание с мобилни роботи, разработени през семестъра от 4 екипа студенти. Първото междууниверситетско състезание у нас с мобилни роботи се провежда онлайн (03.12.) между представителните отбори на ТУ – София и ТУ – Габрово.

Нашите студенти безспорно са по-добрите и побеждават с краен резултат 6:2 точки. Това ги окуражава, затова класиралите се на първите две места на вътрешното студентско състезание отбори се състезават (17.12), този път с колеги от Технологичен университет Mусаши – Токио. Надпреварата е много оспорвана и интересна, нивото е по-високо. Правилата на състезанието са създадени съвместно с японските партньори. Оценява се функционалност, бързина, точност и оригиналност на решенията. Всеки отбор изиграва по три игри. Студените трябва да програмират мобилни роботи за изпълнение на определени операции по задание.

През 2009 г. двата отбора канят всички свои колеги от техническите университети в България за участие в Национално университетско състезание с мобилни роботи. Решено е състезанията да се провеждат в специален тематичен ден, през третата десетдневка на м. март, в памет на рождения ден (22. март) на проф. Михаил Константинов (1921-1991), баща на роботиката в България, основател на катедра Робототехника в ТУ и неин ръководител (1984-86).

За първи път „Ден на роботиката” се организира през 2010 г, с лекция за делото на проф. Константинов и потенциала в бъдещото развитие на роботиката в България, придружена от демонстрации с роботи в зала „Проф. М. Константинов”. От 2011 г. инициативата се провежда като семинар по роботика, изложба и състезания с роботи. В следващите години започва създаване на клубове по роботика и в училищата, а техните представители да се включват и успешно се състезават наравно със студентите.
През 2015 г. за пръв път организаторите от Студентски клуб „Роботика” към Студентски съвет успяха да осъществят провеждане в 2 дни. Първият – семинар по роботика, вторият – изложба и състезания. Този форма бе обогатена с голямо тематично разнообразие и сериозна проблематика в конферентната част през първия ден, където всеки заявил участие може да изнесе презентация с продължителност 15-20 минути, и състезателна част през втория.

„Дни на роботиката 2017” (20.-21. март) преминаха при отлична организация и голям интерес от академичната общност. Главни спонсори бяха Студентският съвет и Мелексис България, с подкрепата на Сенсата Технолоджис и СмартФабЛаб.

 

 

Comments are closed

 • Партньори:

  Технически Университет София

  Мелексис

  Сенсата Технолоджис

  Вайс Софт

  <

  Робо Лига

  Space Challеnges